Sinh ra dành cho mùa đông nhưng đây không phải món đồ phù hợp với các nàng eo bánh mì