Các bạn trẻ ăn diện đẹp mê, mix đồ chuẩn không trượt điểm nào